Wie zijn wij VvE Ondernemers Particulieren Contact  

Bouwplaats management

Bouwplaats management, de visie van ViVeX.

Wij onderscheiden een tweetal activiteiten, die van de directievoerder en die van het toezicht.

De directievoering heeft tot doel de besluitvorming rond een project zodanig te structureren en uit te voeren dat het primaire proces buiten ongestoord doorgang kan vinden. Afhankelijk van de aard van het project wordt een structuur opgezet voor overleg en besluitvorming. In deze structuur moet tevens plaats zijn om punten uit de realisatie en mogelijke aanvullende wensen van de opdrachtgever te behandelen.

Om tot een tijdige besluitvorming te komen worden in het begin van de bouw op basis van de bouwplanning data voor beslismomenten vastgesteld. Hierdoor kunnen besluitvormingstrajecten tijdig worden opgestart en afgerond.

Het toezicht richt zich met name op de kwaliteit van de uitvoering. Basis hiervoor zijn bestek, tekeningen en geldende voorschriften. Tevens brengt de toezichthouder zijn kennis en expertise in om met de aannemer tot een optimaal product te komen.

Omdat er geen sprake is van dagelijks toezicht zal tijdens de ruwbouw met name gecontroleerd worden op kritische en van het stramien afwijkende onderdelen.

Bij aanvang van de verschillende bewerkingen zal duidelijk gemaakt moeten worden welke kwaliteit verlangt wordt. De eerste eenheid moet de maatstafzijn voor het project als geheel.

Terug