Wie zijn wij VvE Ondernemers Particulieren Contact  

Advisering bij arbitrages

Ondanks het feit dat in de regel partijen zich inzetten om in gezamenlijk overleg tot een oplossing van de claims te komen, is het niet uit te sluiten, dat een blokkering in het kader van de 5% regeling of een garantie aanspraak, tot een verschil van mening leidt, dat niet te overbruggen lijkt.

ViVeX zal in eerste instantie via bemiddeling op basis van een door ons uitgevoerde keuring/inspectie proberen naar tevredenheid van de partijen tot een oplossing te komen.  

Voor die gevallen waar onze bemiddeling niet tot succes leidt, kennen garantieregelingen een regeling met daarin een arbitrale procedure die bindend is voor beide partijen. Dit is een laagdrempelige regeling voor consumenten. In de meeste gevallen zijn hier geen advocaten bij nodig. 

Inmiddels hebben wij honderden procedures gevoerd en hebben dus de ervaring waar individuele eigenaren, maar ook Vereniging van Eigenaren gebruik van kunnen maken. 

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van de eis en de “memorie van repliek”. Natuurlijk kunnen wij u ook tijdens de inspectie en de zitting bijstaan.

Terug