Wie zijn wij VvE Ondernemers Particulieren Contact  

Begeleiding in opleveringen

Zowel voor de aannemer als voor de kopers behoort de oplevering van een bouw-project een feestelijke aangelegenheid te zijn. Juist hierdoor wordt er tijdens de oplevering door beide partijen vaak met het “blijde oog” gekeken en worden gebreken niet of niet correct opgenomen in het “Procesverbaal van Oplevering”. Tegenwoordig wordt door het Stichting Waarborg fonds Koopwoningen het standpunt ingenomen, dat later gemelde gebreken, die tijdens de oplevering zichtbaar waren, niet meer voor herstel in aanmerking komen. Juist daarom is het belangrijk tijdens de oplevering met de juiste objectiviteit de woning te controleren en eventuele tekortkomingen vast te leggen. In de afgelopen 20 jaar hebben wij hierin veel ervaring opgebouwd.  

Wij kunnen u hierin ondersteunen door:

  1. Tussentijdse bouwkeuring.
  2. Begeleiding bij de vooroplevering.
  3. Begeleiding bij de oplevering.
  4. Advisering aan het einde van de 3 maanden periode na oplevering (5% regeling).
  5. Begeleiding bij klachtafhandeling en geschillen.

Terug