Wie zijn wij VvE Ondernemers Particulieren Contact  

Begeleiding bij de afgegeven garanties

In de regel verstrekt de ondernemer garanties. Meestal zijn dit de SWK of de Woningborg garantie. Dit zijn de opvolgers van de GIW garantieregeling.

Hoewel de duur van de garantie in basis zes jaar bedraagt, gelden voor een aantal onderdelen korte termijnen in de regeling. Uit ervaring weten wij dat de in de regeling  genoemde termijnen vaak ongemerkt verstrijken. Als dit gebeurt laat de Vereniging een kans liggen.

Als u met ons en contract afsluit zullen wij tijdig inventariseren of erg nog gronden zijn om aanspraak te maken op de afgegeven garanties.

Overigens is het zo dat er alleen aanspraak gemaakt kan worden als er voldoende onderhoud wordt gepleegd. In enkele gevallen beperkt gebrek aan onderhoud de duur van de garantietermijn.

Terug