Wie zijn wij VvE Ondernemers Particulieren Contact  

Hulp bij toepassen van de 5% regeling

Bij de oplevering van de appartementen moet de ondernemer (de ontwikkelaar of de aannemer) de laatste 5% van de aanneemsom in depot laten staan bij de notaris. Dit kan vervangen worden door een bankgarantie. 

Na het instellen van de regeling per 1 september 2003 was de stelregel dat er alleen op basis van gebreken aan de woningen geblokkeerd mocht worden door de appartementseigenaar. Jurisprudentie heeft het echter mogelijk gemaakt dat de eigenaren ook voor gebreken aan de algemene gedeelten het depot mogen blokkeren. 

Er mag geblokkeerd worden voor gebreken die tijdens de oplevering zijn geconstateerd en voor gebreken die de eerste drie maanden na oplevering zijn ontstaan en nog niet zijn verholpen. De blokkering treedt alleen in werking als de eigenaar binnen 3 maanden na oplevering de notaris schriftelijk verzoekt het depot te blokkeren. Gebeurt dit niet dan valt het depot automatisch vrij aan de ondernemer. 

De blokkering moet plaatsvinden onder opgave van de nog openstaande punten en het te blokkeren bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de herstelkosten van de gebreken. Zo kun  je geen depot van € 10.000,= als er alleen nog een binnendeur van een paar tientjes vervangen moet worden. 

De eis dat de blokkering in redelijke verhouding moet staan tot de herstelkosten van de klachten maakt dat als de Vereniging voor algemene punten wil blokkeren dat dit in nauw overleg met de eigenaren moet gebeuren. 

Wij kunnen de Vereniging hierin bijstaan en kunnen natuurlijk ook de individuele bewoners bijstaan in deze procedure.

Terug