Wie zijn wij VvE Ondernemers Particulieren Contact  

Ondersteuning bij de oplevering en tussentijdse keuringen

Wij kunnen het bestuur van de Vereniging van Eigenaars begeleiden bij de oplevering van de algemene gedeelten van het gebouw. Deze vindt in plaats op uitnodiging van de ondernemer (de ontwikkelaar of de aannemer).

Zij zullen het proces-verbaal van oplevering opstellen. Het is van belang dat alle zichtbare gebreken en beschadigingen in dit proces-verbaal worden opgenomen. Meldt u een beschadiging op een later tijdstip dan zal de ondernemer zich op het standpunt stellen dat die ook door gebruik kan zijn ontstaan.

Daarnaast is het noodzakelijk de afwijkingen ten opzichte van het contract te noteren. Staat het niet in het proces-verbaal van oplevering dan wordt u geacht de afwijking te hebben geaccepteerd.

De oplevering is dus een cruciaal moment waarbij alle mogelijke zorgvuldigheid moet worden betracht.

Om afwijkingen op het contract te kunnen constateren kan het een goede zaak zijn op een paar maanden voor de oplevering al een keer een opname van het gebouw te maken en die vast te leggen in een rapportage. Die kan indien noodzakelijk voorgelegd worden aan de ondernemer. 

De kosten die gemoeid zijn met een controle of een oplevering zijn natuurlijk afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het gebouw, maar wij hanteren voor Verenigingen een Eigenaars en aantrekkelijk tarief. 

Natuurlijk kunnen wij ook de individuele eigenaren bijstaan

Terug